Home

Zoals in zoveel sprookjes kan je hier gerust ook beginnen met : ‘Er was eens ….’.

De wereld van Captain Bebop, alter ego voor vormgever Raf Roefflaer, wordt bewoond door talloze vreemde, maar ook herkenbare figuren en wezens die de toeschouwer meenemen in hun verhaal en je zo binnenloodsen in een bizar maar toch relevant schouwspel.

Voor the Captain zijn de dingen gewoon zoals ze zijn. Soms willen de personages zich opdringen of trekken ze zich juist terug vanuit een opgedrongen positie. Ze stellen zich vragen waarom ze er juist zijn of wat ze met de gegeven situatie moeten aanvangen . Ze relativeren de omgeving waarin ze zich bevinden. En is relativering nu net niet wat de wereld nodig heeft?

What’s in a name?

‘Bebop’ klinkt luchtig en opgewekt. Het is een woord dat veelvuldig wordt gebruikt in de strips van Philip Paquet, een zeer bewonderenswaardige striptekenaar/illustrator met duidelijk een grote voorliefde voor Jazz en muziekgeschiedenis. Bebop is eigenlijk een mengvorm, een soort jamsessie van verschillende instrumenten binnen eenzelfde thema. Ieder speelt zijn eigen deel en toch horen ze allemaal samen. Zo ook wil ‘Planet Bebop’ een verzameling van diverse werkjes tonen (Grafiek, Keramiek, Schilderijen, Multimedia, …). Elk verschillend, maar toch allemaal passend in een eigen vormentaal en met hun eigen verhaal. Tevens is er ook een louter ‘toevallige’ verband met de manga ‘Cowboy Bebop‘ gecreëerd door Hajime Yatate.

Waarom een site?

Ondanks er nog altijd de voorkeur wordt gegeven om de werkjes echt ergens in een ruimte tentoon te stellen, is er toch steeds meer vraag naar een plaats waar alles digitaal te bezichtigen valt. Zo krijgt men niet alleen een beter overzicht van de stukken en de collecties, maar kan men ook ten alle tijden nagaan wat, waar en wanneer er zich tentoonstellingen en evenementen plaats vinden.

Opbouw en inhoud

Met de planet-bebop website is er geprobeerd op een zeer simpele manier een overzicht te bieden van de verzameling van de werken. Het is eigenlijk een louter informatieve site die zo beknopt en éénvoudig mogelijk een beeldend verslag wil geven van het bebop-wereldje.

Het logo

Alhoewel er in de werken heel wat verschillende figuurtjes terug te vinden zijn, werd er toch gekozen voor een figuurtje dat eigenlijk ‘tot nu toe’ in deze vorm nog nergens terugkomt. Verwijzend naar het planeetje (‘planet’) werd er gekozen voor het beeld van een gestilleerd marsmannetje dat als beeld zowel in kleur als zwart-wit sterk overeind blijft. Het oogt speels, strak en opvallend.